W systemie są  gromadzone opisy taksacyjne z dokumentacji urządzeniowej dla lasów wszystkich form własności, informacje z opracowań siedliskowych i fitosocjologicznych, a także dane z Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów, z zakresu gospodarki łowieckiej, informacje o pożarach w lasach i wiele innych informacji dotyczących terenów leśnych.

Bank Danych o Lasach udostępnia swoje zasoby poprzez stronę www.bdl.lasy.gov.pl. Głównymi elementami są mapa interaktywna oraz kreator zestawień.

Ponadto udostępniane są tam publikacje z zakresu szeroko pojętego leśnictwa, jak np. Raport o stanie lasów, kolejne roczniki Leśnictwa przygotowane przez Główny Urząd Statystyczny czy Aktualizacja stanu lasu przygotowywana corocznie w ramach prac nad BDL.

W ramach portalu BDL funkcjonuje również system automatycznego pobierania danych o aktualnych wydzieleniach leśnych w zarządzie poszczególnych nadleśnictw PGL LP.


 Można w nim znaleźć dane o lasach w Polsce – dla całości Lasów Państwowych oraz dla wszystkich lasów pozostałych form własności – w formie przekrojowych zestawień oraz interaktywnej mapy terenów leśnych. Jest to pierwszy w Polsce zbiór informacji dotyczących lasów wszystkich form własności.

Ustawa o lasach nakłada na Lasy Państwowe obowiązek prowadzenia banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności, powierzając jednocześnie wykonywanie prac w tym zakresie Biuru Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL).

W latach 2010-12 BULiGL na zlecenie DG LP zaprojektowało system Banku Danych o Lasach, a następnie wykonało jego wersję pilotażową obejmującą całość lasów w zarządzie PGL LP oraz lasy pozostałych kategorii własności z terenu województw małopolskiego, mazowieckiego i podkarpackiego. Wyniki tych prac były dostępne publicznie w postaci testowego portalu internetowego BDL. W latach 2013 i 2014 BDL rozszerzono na pozostałe województwa. W ramach tych prac BULiGL zebrało dostępne informacje o lasach wszystkich form własności z obszaru całego kraju, które po przetworzeniu zostały udostępnione publicznie.

Dane dotyczące prognoz rozwoju zasobów leśnych i możliwości użytkowania głównego generowane są dla każdego roku na podstawie aktualnych danych i następnie udostępnianie użytkownikom. Korzystanie z tego narzędzia jest powszechne i nieodpłatne.

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij